افشان دانشور جایزه‌ی اول پیپر آرت اوارد را در آرت فر پیپرپوزیشن برلین دریافت کرد.

23 اریبهشت 1401


افشان دانشور جایزه اول «پیپر آرت اوارد» را برای چهار اثری که توسط گالری اُ در آرت‌فر پیپرپوزیشن برلین به نمایش درآمده، دریافت کرد. این آثار توسط موزه‌ی آثار کاغذی «هاوس د پاپیر» خریداری شدند.
پیپرآرت آوارد که بزرگ‌ترین جایزه‌ی هنری جهان با تمرکز بر آثار روی کاغذ است امسال برای بار دوم و با حمایت کمپانی‌های کنون، دیمج و هانه‌موله در پیپرپوزیشن برلین برگزار شد.

افشان دانشور جایزه‌ی اول پیپر آرت اوارد را در آرت فر پیپرپوزیشن برلین دریافت کرد.