گزارش سالانه آبان ۱۳۹۴ - ۱۳۹۵

23 آبان 1395

دومین سال فعالیت گالری اُ. فهرست کامل از نمایشگاه‌های برگزار شده در طول سال گذشته با عکس‌های مربوط از آثار نمایش داده شده در فضای گالری به همراه بخش‌هایی از نقدهای در خور توجه و سایر فعالیتهای ما

گزارش سالانه آبان ۱۳۹۴ - ۱۳۹۵