مریم مهری در نمایش «نادا کیوریتد» با عنوان «تقلیل به طنز»

19 مرداد 1401

دومین نسخه‌ی «نادا کیوریتد»، (مجموعه‌ای جدید از نمایش‌های آنلاین با شرکت هنرمندان و فضاهای هنری جامعه‌ی بین‌المللی «نادا» به روش نمایش‌های موضوع‌-محور کیوریت شده) با شرکت ۲۱ هنرمند از ۱۷ گالری برگزار می‌شود. این نمایش با عنوان «تقلیل به طنز»، توسط فاتوش اوستک، کیوریتور و نویسنده‌ی مستقل جمع‌آوری شده و در اوت ۲۰۲۲ به نمایش درمی‌آید.

«تقلیل به طنز» اصطلاح ابداع‌ شده برای مجموعه‌ی جدید گردآوری شده توسط «نادا» است. این اصطلاح، ترکیبی از تلفیق دو رویکرد متفاوت در برخورد با واقعیت است. «تقلیل به محال» عبارتی‌ست که در ریاضیات و منطق کاربرد گسترده دارد و اقلیدس در استفاده از آن به عنوان یکی از روش‌های برهان خلف مشهور است. تقلیل به محال را می‌توان به عنوان شکلی از بیان تعریف کرد، روشی که در آن درستی جایگاه شخص در قیاس با نادرستی جایگاه شخصی که مقابل اوست معنی پیدا می‌کند. «طنز» از سوی دیگر، یک برخورد ادبی‌ست که به تمسخر، جایگاه موضوع خود از طریق روش‌هایی نظیر بزرگ‌نمایی، بیان نقض، ناسازگاری و یا هجوپردازی برای بیان یک نقطه‌نظر و یا انتقاد می‌پردازد. اشاره به مفهوم «محال» در جنبش‌های مختلف هنری مانند واقع‌گرایی و هستی‌گرایی قابل ردیابی‌ست. استفاده از طنز نیز، در هنرهای تجسمی، ادبیات و هنرهای نمایشی از یک فرهنگ بالاتر رفته و با تاثیر قابل‌توجهی در ادبیات، تئاتر و دیگر هنرها، سابقه‌ای به قدمت یونان باستان دارد.

با تلفیق دو روش متفاوت در برخورد با واقعیت، «تقلیل به طنز» در تلاش است تا فضای گفت‌وگو، بیان و دیدگاه‌ها را با تشویق شیوه‌های جدید دیدن، احساس کردن و فکر کردن گسترش دهد.

مریم مهری در نمایش «نادا کیوریتد» با عنوان «تقلیل به طنز»