هبوط متبرک

26 آذر - 15 دی 1394

سهیل مختار

گزاره

گالری اُ مجموعه‌ای از آثار سهیل مختار با عنوان ” هبوط متبرک” را به نمایش می­‌گزارد. انسان در باغ عدن به درختی طمع بست و عصیان کرد و از همان ابتدای آفرینش خویش پیوندی معصیت­‌بار با طبیعت بربست. با بار سنگین تنهایی و حیرانی به زمین تبعید شد و در گستره‌ی بی­کران طبیعت در پی معنای حیات خویش جستجوها آغاز کرد. چشمی بر آسمان و چشمی بر درخت. در این گستره شکار کرد و شکار شد. در دامان مام طبیعت مامن­‌هایی ساخت و پروش یافت و دانا شد، اما ترسی کهن همراه با ستایش، وجود و اقتدار قلابی‌اش را به بند کشیده است. ترس از طبیعت و ستایش طبیعت، طبیعتی که سرمنشا هبوط او بر این سیاره است، سرمنشا زجرها و نیایش­‌هایش، خوشی‌ها و پایکوبی­‌هایش. بند بند هستی­‌اش در بند بند طبیعت تنید تا آنجا که انسان نه دیگر موجودی در دل طبیعت که انسان-طبیعت است. موجودی همچون همه­‌ی جانداران که از طبیعت جان می­‌گیرد و در آن جان می­‌بازد. به جنگ طبیعت، مادر خویش و سرمنشا عصیانش می­‌رود اما اندوه و تردید و تنهایی بر پیکر لرزان او فریاد می­‌شود و سرانجام به این هبوط پراضطراب تن می­‌دهد تا شاید قدسیت از دست رفته خویش را باز یابد، اما دست­‌هایش در انتظار رهایی، درخت می­‌شوند.