نیمه ابری

26 دی - 7 بهمن 1399

منیژه اخوان

گزاره

گالری اُ نمایشی از آثار اخیر منیژه اخوان (م. ۱۳۶۷ تهران) با عنوان "نیمه ابری" را برگزار می‌کند.

مجموعه‌ی پیش رو برای منیژه اخوان، با کار بر روی دفتر طراحی تاشویی در جریان سفر به شهر ساحلی کوچک پاندی‌چری در جنوب شرقی هند و با انگیزه‌ی پرداختن به پرسپکتیو، در سال ۹۶ آغاز شد. کار بر روی این دفترچه با استفاده از عکس‌های هنرمند از این سفر تا پاییز ۹۸ ادامه پیدا کرد و سپس منجر به تمرکز بر روی تک نقاشی‌ها از زمستان ۹۸ تا کنون شد. مشخصه‌ی مهم در انتخاب کادر آثار، در کنار هم قرار گرفتن سازه‌های هندسی ساخت بشر و حضور پیچیده و غیر هندسی طبیعت در کنار هم بوده است و آسمان نیمه‌ابری، درختان و امواج دریا، مخاطب را در این سفر با هنرمند همراه می‌کند.