هزار دستان، نمایش سه پروژه‌ی بین المللی تبادل چاپ دستی

28 بهمن - 3 اسفند 1395

گزاره

هزار دستان، نمایش سه پروژه‌ی بین المللی تبادل چاپ دستی ۱. منشا نور – به انتخاب لئو رودریگز و مهدی درویشی ۲. زبان مشترک – به انتخاب رایان اُمالی و مهدی درویشی ۳. پروژه‌ی بین‌المللی مزوتینت – به انتخاب لیندا ویتنی و مهدی درویشی