جغرافیای انقضا

7 - 19 تیر 1397

هوفر حقیقی

گزاره

چشم‌اندازهای طبیعی با سرعتی غیر قابل باور، جای خود را به زیستگاه‌های انسانی می‌دهند. سیاره‌ی مغضوب، تعادلش را دیگر به سختی می‌تواند حفظ کند و همه چیز در این کّره‌ی از دور آرام در حال از کوک افتادن است. حیات، از یک حجم یک‌پارچه مبدل به پازلی دوبعدی شده است که تصویر جهان با کیفیتی دلفریب روی آن چاپ گردیده. قطعات پازل حیات هم به مانند هر پازل دیگری، گم می‌شوند، کم‌رنگ می‌شوند، مخدوش میگ‌ردند، و از بین می‌روند. آن‌ها دیگر به سختی در هم چفت می‌شوند. در روند طبیعی فرسایش خللی به‌وجود آمده است.مجموعه‌ی پیش رو متشکل از هشت چیدمان عکس و متن است که هنرمند از سال ۹۵ کار بر روی آن را آغار کرده است.