Untitled

Date

January 22  -  February 3 2016


Artist

Karim Ghane

Press Release

گالرى اُ مجموعه‌اى از آثار چاپى كريم قانع را به نمايش مى‌گذارد. زمين‌هاى کم رونق، جاده‌هاى حاشيه شهر، ماشين‌ها، قراضه‌ها، قطعات صنعتى و فضاهای كارگاهی؛ گاه چهره‌ای از یک آشنا و گاه غریبه‌هایی که از دل شب بیرون می‌آیند، فضاى تصاوير او را شكل مى‌دهند. به سياق همين فضاها، حاشيه نشينان افرادى هستند كه او در آثارش به آن‌ها مى‌پردازد. نحوه‌ى پرداخت قانع به اين مكان‌ها و اشيا و تلاش او براى نشان‌دادن حالات روحى و روانى اين آدم‌ها، حاكى از هم‌زیستی و شناخت هنرمند از آنچه به نمايش مى‌گذارد است، اما شدت و حدتی كه در آثارش وجود دارد، خود را بيش از يك توصيف به مخاطب مى‌نماياند. فضاهاى پر کنتراست که بر صفحه مهر شده‌اند، ترس و اضطرابى كه در چهره افراد دیده می‌شود، موجودات اشباح مانندى كه گاه در پس‌زمينه‌ها حضور دارند، محدوده‌های متراکمی را به وجود آورده‌اند كه گویی عناصر صحنه، تصویر را به حصر کشیده‌اند.
ضربه قلم‌هایی که کریم قانع در آثار چاپی سال‌های اخیرش به کار گرفته (به مدد ابزاری کم و بیش غیر متعارف در چاپ سیلوگراف) به او این امکان را داده‌است که از طیف وسیعتری از خطوط و نقاطی ریزپرداز در آثارش بهره ببرد. لوح چاپ سیلوگراف در ابتدا امکان یک سطح به کلی سیاه است. با اولین شیار سفیدی بر لوحه‌ی سیاه، سفری آغاز می‌شود، سفری در شب و در اعماق کولاک که همه چیز در آن یخ‌زده و از کار‌افتاده است، گاه نبض عطوفت در خوابی آشفته می‌تپد …