روزی که من خرگوش بودم
مریم صباغ‌پور
۱ شهریور  -  ۱۲ شهریور ۱۳۹۸
سه در سه
نمایشگاه گروهی
۱۸ مرداد  -  ۲۸ مرداد ۱۳۹۸