بدون عنوان

تاریخ

۹ مرداد  -  ۱۹ مرداد ۱۳۹۴


هنرمند

امین شجاعی

گزیده آثار

 

اطلاعیه

نابودی و زوال تدریجی تمدن‌های بشری موضوعی است که در این مجموعه بازنمایی شده است. در این آثار در نگاه نخست، امین شجاعی دغدغه­‌اش نسبت به طبیعت و محیط زیست را ابراز می­‌کند و رابطه­‌ی انسان معاصر و طبیعت را به نقد می­‌کشد.

او با به کارگیری موادی از جنس ویرانه­‌های گسسته از طبیعت، کنشی ارگانیک را تجربه کرده­ و در این مجموعه انهدام، جذب و گسترش را باز تولید می­‌نماید و حتی در نگاهی کلی­‌تر شجاعی به شبکه­‌ا‌ی از ارتباطات بین انسان­‌ها، دنیا و کل جهان می­‌پردازد که به شکل‌گیری و نابودی تمدن‌ها می‌انجامد.