بدون عنوان

تاریخ

۲۸ فروردین  -  ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۴


هنرمند

امید بازماندگان

اطلاعیه

نقاشی‌هاى اميد بازمندگان بازتابى از نگاه نزديک و تفسير بى‌واسطه‌ى او از زندگی شخصى و محيط اطرافش است. شيراز، شهرى كه در آنجا كار و زندگى می‌كند، موضوع اصلى آثار او است. بازماندگان كه در تلاش است تجربه‌ی زندگی‌اش را ساده و بی‌تكلف بيان كند، در نقاشى‌هاى شهرى‌اش در پس ساختمان‌ها، راه‌ها، جاده‌ها و ماشين‌ها، ويژگى‌هاى چشمگير و بارز طبيعت شيراز چون كيفيت نور روز، رنگ آسمان، بافت كوه‌ها، ابرها و سايه‌ى آن‌ها بر زمين را مورد توجه قرار داده و احساسات و دريافت‌هايش از شهر را به طور كلى به تصوير در مى‌آورد.‌‌‌

ديگر آثار بازماندگان كه جنبه‌ى شخصى‌ترى دارند، تصاوير پر جزيياتى هستند كه او از مكان‌ها، افراد و حتى حيوانات آشناى زندگى‌اش كشيده است. به طور كلی ثبت يک لحظه از تجربيات و خاطراتى كه او در مكان‌هاى مختلف با اطرافيان و نزديكانش داشته ويژگى برجسته‌ى آثار او است.