نخ ناکوک

تاریخ

۱۲ خرداد  -  ۲ تیر ۱۳۹۶


هنرمند

زهرا ایمانی

گزیده آثار

اطلاعیه

گالری اُ با افتخار نخستین نمایشگاه انفرادی زهرا ایمانی (م. ۱۳۶۴ تهران) را با عنوان «نخ ناکوک» برگزار می‌کند.

«نخ‌های ناکوک» زهرا ایمانی، هم از یک سو مخاطب خود را به سمتِ درک رابطه‌ای غریبِ میان آگاهی زنانه و طغیان علیه سامان سلطه می‌کشاند و هم از دیگر سو شکاف عمیق و بحرانی در منطق بازنمایی نقاشی و هنرهای تصویری را فراختر می‌کند؛ درست مثل خیاط ماهری که بدون قیچی و تیغ و هر ابزاری، تنها از گوشه شکاف کوچکی، تاروپود پارچه را فقط با دست خود پاره می‌کند… . او با جسارتی تحسین‌برانگیز، تجربه آفرینش خود را در معرض همانندی با گونه‌ای از کار دستی قرار می‌دهد که همیشه در خانه و به دست زنان انجام می‌شود، بدین سیاق او مخاطب خود را به بازنگری شالوده‌شکنانه‌ای در خصوص چیستی هنر و نسبت آن با کار دست و کار زنان در خانه فرا می‌خواند، چه بسا همین شکاف‌های حاصل از این کوک‌زدن‌های رخنه‌گر، تاروپود صلب مسلط را متزلزل سازد به سان تنها، فقط یک نتِ ناکوک که سمفونی پرشکوهی را با صوت ناموزون خود رسوا می‌کند.

بخشی از متن همایون عسکری سی‌ریزی برای نمایشگاه «نخ ناکوک»