تئاتر صامت

تاریخ

۱۷ اردیبهشت  -  ۵ خرداد ۱۳۹۵


هنرمند

علی نصیر

اطلاعیه

گالری اُ با افتخار نمایشی از طراحی‌های علی نصیر با عنوان «تئاتر صامت» را برگزار می‌کند.
در بسیاری از آثار علی نصیر می‌توان لحنی داستانی را بازشناخت. نه به آن معنا که روایتی را نقل کنند یا نشانه‌های آشکاری از داستانی خاص را بازنمایی کنند. بل بدین معنا که نشانه‌ها یا روابطی دال بر یک واقعه را می‌توان در تصویر مشاهده و تصور کرد. انگار که ایماژهایی باشند که از دل روایتی عام ثبت و ضبط شده‌اند. این روایت نامعلوم اما چیست؟ وقایعی مستند٬ اسطوره‌ و افسانه٬ قصه‌ای فولکلورو یا داستانی مدرن؟ تصاویر قابلیت خوانشی پرشمول دارند. جهان بصری علی نصیر٬ مانند مخیله‌ی آدمی هر روایتی را در خود می‌پذیرد و مانند دستگاهی خلاق ایماژهایی فوری را تولید می‌کند. از این رو نه تنها لحظات تماشاییِ ذهن نقاش٬ بلکه تصاویر/تفاسیر/اسنادی از روایت‌هایی نامعلوم‌اند: تصاویری از روابط انسانی(تنهایی٬ اروتیسم٬ سقوط٬ خشم و قدرت و …) که در زمینه‌ی متغیر٬ انبوه و در حالِ «شدن» پس‌زمینه پدیدار می‌شوند. این وجه روایت‌گری را نه صرفا عامل فیگور٬ بلکه چندلایگی٬ بُعد فضا٬ تداوم بصری و البته ماهیت مرموز مناظر و لکه‌ها تقویت می‌کند. به عبارت دیگر این تصاویر نقاشی اندیشه‌ها نیست٬ بلکه اندیشه‌ی نقاشی است. آثار او بیش از آن‌که حضورِ‌ذهنِ نقاشانه باشند٬ حضور نقاشانه‌ی ذهن‌اند. تامل نقاشانه بر نقاشی‌اند.

— علیرضا رضایی اقدم