نقشه

تاریخ

۲۰ فروردین  -  ۱ اردیبهشت ۱۳۹۵


هنرمند

راضیه صدیقیان

گزیده آثار

اطلاعیه

گالری اُ مجموعه‌ای از آثار اخیر راضیه صدیقیان با عنوان “نقشه”  را به نمایش می‌گذارد. شاید حکایت آغاز جهان است و یا پایان آن . نقشه‌هایی که تکرار دلیلی بر همسان بودن اجزائشان نیست، بلکه صرفا یک «اتفاق» است، شبیه آنچه در طبیعت رخ می‌دهد. در این آثار تاکید بر «یک چیز» معنایی ندارد، بلکه مجموعِ «چیزها» مد نظر است. حکایتی از جغرافیای نامعلوم. این‌ها برای صدیقیان نقشه‌ی مکانی هستند که هنوز کشف نشده‌اند.