بی‌خوابی

تاریخ

۳۰ بهمن  -  ۱۴ اسفند ۱۳۹۴


هنرمندان

امیر کریمی مریم صباغ‌پور

اطلاعیه

گالری دامون‌فر با همکاری گالری‌های اثر و اُ نمایشگاه گروهی با عنوان “بی‌خوابی”، از آثار هنرمندان جوان ایرانی به انتخاب پویا آریانپور را برگزار می‌کند.

گالری دامون‌فر یک دهه پیش اولین جشنواره‌ی «هنرهای متجسمی دامون‌فر» را  جهت معرفی و تشویق نسل جوان هنرمندان برگزار کردد. هدف از این کار، ترغیب جوانانِ با انگیزه به عنوان آینده سازان جامعه بود و با نمایش دادن آثار این نسل جوان از هنرمندان، دغدغه‌ها، توانایی‌ها، قدرت‌ها و ویژگی‌های فردی آن‌ها برای مخاطب روشن می‌شد.

نمایشگاه پیش رو، “بی‌خوابی”،  به بی‌خوابی نسل جوان می‌پردازد که از نظراجتماعی آن‌ها را دچار حالتی سرسامگونه، ناآرام و فراموشکار می‌کند. نمایشگاه “بی‌خوابی” سعی برآن دارد که وجه‌ی پندار هنرمند در خلق یک اثر را به مخاطب منتقل کند. و این وجهی است که هم می‌تواند پندار و خلاقیت را به انگیزش وادارد و هم منجر به اضطراب و عدم پیوستگی شود.

سعی این نمایشگاه بر این است که بهترین آثار هنری و هنرمندانی را که طی سال ها توسط گالری دامون‌فر به رشد و بالندگی رسیده‌اند، به مخاطب معرفی کند. این نمایشگاه که به طور همزمان در دو گالری برگزار می‌شود، حدود ۵۰ اثر هنری از ۲۰ هنرمند منتخب را به نمایش می‌گذارد و امید دارد این آثارکه متعلق به برخی از فعال‌ترین و بهترین هنرمندان نسل جوان هستند، نظر مخاطب را جلب کنند.

پویا آریانپور متولد ۱۳۵۰ دارای مدرک کارشناسی نقاشی و سال‌ها تجربه به عنوان یک هنرمند حرفه‌ای و یک مربی مشتاق، که فعالانه با برگزاری نمایشگاه، هنرمندان جوان را در عرصه‌ی هنر مطرح می‌کند، یکی از شناخته شده‌ترین هنرمندان ایرانی است که درسراسر دنیا نمایشگاه برگزار کرده است. نمایشگاه پیش رو طی همکاری با گالری اثر و گالری اُ شکل گرفته و بازدید از کارگاه‌های  هنرمندان و انتخاب نهایی آثار حاصل همکاری آریانپور و مریم مجد از گالری اثر است.

گالری دامون‌فر با همکاری گالری‌های اثر و اُ نمایشگاه گروهی با عنوان “بی‌خوابی”، از آثار هنرمندان جوان ایرانی به انتخاب پویا آریانپور را برگزار می‌کند.

گالری دامون‌فر یک دهه پیش اولین جشنواره‌ی «هنرهای تجسمی دامون‌فر» را  جهت معرفی و تشویق نسل جوان هنرمندان برگزار کرد. هدف از این کار، ترغیب جوانانِ با انگیزه به عنوان آینده سازان جامعه بود و با نمایش دادن آثار این نسل جوان از هنرمندان، دغدغه‌ها، توانایی‌ها، قدرت‌ها و ویژگی‌های فردی آن‌ها برای مخاطب روشن می‌شد.

نمایشگاه پیش رو، “بی‌خوابی”،  به بی‌خوابی نسل جوان می‌پردازد که از نظراجتماعی آن‌ها را دچار حالتی سرسامگونه، ناآرام و فراموشکار می‌کند. نمایشگاه “بی‌خوابی” سعی برآن دارد که وجه‌ی پندار هنرمند در خلق یک اثر را به مخاطب منتقل کند. و این وجهی است که هم می‌تواند پندار و خلاقیت را به انگیزش وادارد و هم منجر به اضطراب و عدم پیوستگی شود.

سعی این نمایشگاه بر این است که بهترین آثار هنری و هنرمندانی را که طی سال ها توسط گالری دامون‌فر به رشد و بالندگی رسیده‌اند، به مخاطب معرفی کند. این نمایشگاه که به طور همزمان در دو گالری برگزار می‌شود، حدود ۵۰ اثر هنری از ۲۰ هنرمند منتخب را به نمایش می‌گذارد و امید دارد این آثارکه متعلق به برخی از فعال‌ترین و بهترین هنرمندان نسل جوان هستند، نظر مخاطب را جلب کنند.

پویا آریانپور متولد ۱۳۵۰ دارای مدرک کارشناسی نقاشی و سال‌ها تجربه به عنوان یک هنرمند حرفه‌ای و یک مربی مشتاق، که فعالانه با برگزاری نمایشگاه، هنرمندان جوان را در عرصه‌ی هنر مطرح می‌کند، یکی از شناخته شده‌ترین هنرمندان ایرانیست که درسراسر دنیا نمایشگاه برگزار کرده است. نمایشگاه پیش رو طی همکاری با گالری اثر و گالری اُ شکل گرفته و بازدید از کارگاه‌های  هنرمندان و انتخاب نهایی آثار حاصل همکاری آریانپور و مریم مجد از گالری اثر است.