نمایشگاه‌های فعلی

بیم و امید

سمیرا کربلایی

مطالعه در سطح

سطح l: دنبال کردن دیوارهای یک شهر، خیره شدن بر توالی پیوسته‌ی دیوارها و دست سودن بر بافت ...

نمایشگاه‌های گذشته

استراحت سخت

آرش فشارکی
۳ خرداد - ۲۰ خرداد ۱۳۹۸

کوه، کوه است

مصطفی فرج‌آبادی
۳ خرداد - ۲۰ خرداد ۱۳۹۸

واید شات

داریوش حسینی
۳ خرداد - ۲۰ خرداد ۱۳۹۸

رد و سقف

نمایشگاه گروهی
۲۴ اسفند - ۱۲ فروردین ۱۳۹۸

دریای مازندران

محمد رضایی کلانتری
۳ خرداد - ۲۰ خرداد ۱۳۹۸

فهرست ۳ / بایگانی به شکل دفتر و کتاب هنرمند

نمایشگاه گروهی
۲۶ بهمن - ۸ اسفند ۱۳۹۷

واحه

کلثوم صالحی
۳ خرداد - ۲۰ خرداد ۱۳۹۸

امیر مخبر

امیر مخبر
۳ خرداد - ۲۰ خرداد ۱۳۹۸

لهجه‌ی خط

مریم عیوضی
۳ خرداد - ۲۰ خرداد ۱۳۹۸

مونا امت‌علی

مونا امت‌‌علی
۳ خرداد - ۲۰ خرداد ۱۳۹۸

شعر در نقاشی

شیده تامی
۳ خرداد - ۲۰ خرداد ۱۳۹۸

باغ سکوت

شکوفه فلاح
۳ خرداد - ۲۰ خرداد ۱۳۹۸

هندسه‌ی کُل

امیرحسین بی‌پروا
۳ خرداد - ۲۰ خرداد ۱۳۹۸

نزدیک شدن

مسعود حاج‌جعفری‌زاده
۳ خرداد - ۲۰ خرداد ۱۳۹۸

نقطه‌ی کور

حامد سوداچی
۳ خرداد - ۲۰ خرداد ۱۳۹۸

عکس‌های جدید

محمدرضا میرزایی
۳ خرداد - ۲۰ خرداد ۱۳۹۸

جغرافیای انقضا

هوفر حقیقی
۳ خرداد - ۲۰ خرداد ۱۳۹۸

اکولوکیشن

سینا برومندی
۳ خرداد - ۲۰ خرداد ۱۳۹۸

سمتِ خاموش

محمد خلیلی
۳ خرداد - ۲۰ خرداد ۱۳۹۸

غریبان در بهشت

۲۵ اسفند - ۱۴ فروردین ۱۳۹۷

بدون عنوان

سیاوش طلایی
۳ خرداد - ۲۰ خرداد ۱۳۹۸

بدون عنوان

علی نصیر
۳ خرداد - ۲۰ خرداد ۱۳۹۸

(۲) سه در سه

نمایشگاه گروهی
۲۰ مرداد - ۳۰ مرداد ۱۳۹۶

سه در سه (۱)

نمایشگاه گروهی
۶ مرداد - ۱۷ مرداد ۱۳۹۶

قطعه ۴۱

امین طلاچیان
۳ خرداد - ۲۰ خرداد ۱۳۹۸

دروغ و آشفتگی

مصطفی حمیدی
۳ خرداد - ۲۰ خرداد ۱۳۹۸

نخ ناکوک

زهرا ایمانی
۳ خرداد - ۲۰ خرداد ۱۳۹۸

بدون عنوان

امید بازماندگان
۳ خرداد - ۲۰ خرداد ۱۳۹۸

زمین

نیلوفر لهراسبی
۳ خرداد - ۲۰ خرداد ۱۳۹۸

صدای خارج از قاب

شیرین محمد
۳ خرداد - ۲۰ خرداد ۱۳۹۸

فهرست ۲ – روی کاغذ

نمایشگاه گروهی
۲۰ اسفند - ۱۴ فروردین ۱۳۹۶

وقفه

زهرا قراخانی
۳ خرداد - ۲۰ خرداد ۱۳۹۸

ضمیمه‌های سرگردان

غزال خطیبی
۳ خرداد - ۲۰ خرداد ۱۳۹۸

دوباره یکبار دیگر

محمدرضا میرزایی
۳ خرداد - ۲۰ خرداد ۱۳۹۸

بدون عنوان

مونا امت‌‌علی
۳ خرداد - ۲۰ خرداد ۱۳۹۸

شکل روان شکل دورو

شیرین صباحی
۳ خرداد - ۲۰ خرداد ۱۳۹۸

تصویری از خود

نمایشگاه گروهی
۱۹ آذر - ۳۰ آذر ۱۳۹۵

جزر و مد

شیده تامی
۳ خرداد - ۲۰ خرداد ۱۳۹۸

غلبه

علیرضا چلیپا
۳ خرداد - ۲۰ خرداد ۱۳۹۸

سیاه و سفید

سمیرا کربلایی
۳ خرداد - ۲۰ خرداد ۱۳۹۸

بدون عنوان

آرمین ابراهیمی
۳ خرداد - ۲۰ خرداد ۱۳۹۸

میدان غار

حامد سوداچی
۳ خرداد - ۲۰ خرداد ۱۳۹۸

انتقال به سرخ

سینا برومندی
۳ خرداد - ۲۰ خرداد ۱۳۹۸

سه در سه (۵)

نمایشگاه گروهی
۲۹ مرداد - ۹ شهریور ۱۳۹۵

سه در سه (۴)

نمایشگاه گروهی
۱۵ مرداد - ۲۵ مرداد ۱۳۹۵

سه در سه (۳)

نمایشگاه گروهی
۱ مرداد - ۱۲ مرداد ۱۳۹۵

سه در سه (۲)

نمایشگاه گروهی
۱۸ تیر - ۲۹ تیر ۱۳۹۵

سه در سه (۱)

نمایشگاه گروهی
۴ تیر - ۱۵ تیر ۱۳۹۵

آخر بازی

مهدی درویشی
۳ خرداد - ۲۰ خرداد ۱۳۹۸

تئاتر صامت

علی نصیر
۳ خرداد - ۲۰ خرداد ۱۳۹۸

آرام گاه

حمیدرضا امامی
۳ خرداد - ۲۰ خرداد ۱۳۹۸

نقشه

راضیه صدیقیان
۳ خرداد - ۲۰ خرداد ۱۳۹۸

بی‌باک: موجی دیگر از هنرمندان ایرانی

نمایشگاه گروهی
۲۱ اسفند - ۱۵ فروردین ۱۳۹۵

بی‌خوابی

نمایشگاه گروهی
۳۰ بهمن - ۱۴ اسفند ۱۳۹۴

فان

مسعود حاج‌جعفری‌زاده
۳ خرداد - ۲۰ خرداد ۱۳۹۸

بدون عنوان

کریم قانع
۳ خرداد - ۲۰ خرداد ۱۳۹۸

مزرعه حیوانات

کیانا غیایی
۳ خرداد - ۲۰ خرداد ۱۳۹۸

هبوط متبرک

سهیل مختار
۳ خرداد - ۲۰ خرداد ۱۳۹۸

جستجو

فرزین راه‌نشین
۳ خرداد - ۲۰ خرداد ۱۳۹۸

سیم‌کشی روکار

ژینوس تقی‌زاده
۳ خرداد - ۲۰ خرداد ۱۳۹۸

مکان تهی

محمد خلیلی
۳ خرداد - ۲۰ خرداد ۱۳۹۸

بازی‌ها

شهلا حسینی
۳ خرداد - ۲۰ خرداد ۱۳۹۸

سرزمین هرز

کلثوم صالحی
۳ خرداد - ۲۰ خرداد ۱۳۹۸

فهرست – در لحظات اخیر طراحی ایران

نمایشگاه گروهی
۶ شهریور - ۱۸ شهریور ۱۳۹۴

نمایش نمایش نمایش

علی میرعظیمی
۳ خرداد - ۲۰ خرداد ۱۳۹۸

بدون عنوان

امین شجاعی
۳ خرداد - ۲۰ خرداد ۱۳۹۸

کوچه‌ها

نمایشگاه گروهی
۱۲ تیر - ۲۴ تیر ۱۳۹۴

بدون عنوان

امیر کریمی
۳ خرداد - ۲۰ خرداد ۱۳۹۸

این تنی که پوشیده‌ام

مسعود کشمیری
۳ خرداد - ۲۰ خرداد ۱۳۹۸

بدون عنوان

امید بازماندگان
۳ خرداد - ۲۰ خرداد ۱۳۹۸

عکس‌های جدیدتر

محمدرضا میرزایی
۳ خرداد - ۲۰ خرداد ۱۳۹۸

بدون عنوان

مونا امت‌‌علی
۳ خرداد - ۲۰ خرداد ۱۳۹۸

تاکسیدرمی

۱۹ دی - ۱۳ بهمن ۱۳۹۳

افق رویداد

الهام یزدانیان
۳ خرداد - ۲۰ خرداد ۱۳۹۸

بدون عنوان

امید مشکسار
۳ خرداد - ۲۰ خرداد ۱۳۹۸