ایده‌ای برای ورود به محوطه‌ی زیبایی

13 اسفند 1400

و آن‌ها قطعاتی از یک شعر بلند هستند که با کنار هم قرار گرفتن‌شان من و شما را دربر می‌گیرند و با تعریف دوباره‌ی فضا و ماده به گفت‌وگویی صمیمانه دعوت‌مان می‌کنند.
به آرامی، با شکوه و استوار.

اشکان صانعی
پاییز ۱۴۰۰

خیابان فردوسی، خیابان تقوی، کوچه بهداشت، پلاک ۶، کارخانه‌ی آرگو

ایده‌ای برای ورود به محوطه‌ی زیبایی