نمایش مجموعه‌ی «میان تزئین و ساختار» از فرنیاز ذاکر در گالری باروینسکی

27 اریبهشت 1403

گالری باروینسکی نمایش انفرادی آثار فرنیاز ذاکر (م. ۱۳۶۱ تهران) را با عنوان "میان تزئین و ساختار" از ۲۸ اردیبهشت تا ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ برگزار می‌کند.
ذاکر هنرمندی میان‌رشته‌ای است که کارهایش شامل پارچه، مجسمه‌سازی، نقاشی، چاپ، ویدئو و چیدمان می‌شود. او از گذشته‌ علاقه‌مند به تعامل میان معماری، پارچه‌ و بدن و اینکه چگونه درک ما را از فضا، مرزها و هویت شکل می‌دهند، بوده است. همین موضوعات در نمایش فعلی ذاکر در گالری باروینسکی تکرار می‌شوند، جایی که تمرکز بیشتر بر ویژگی‌های ساخت فضا از توسط پارچه است.

نمایش مجموعه‌ی «میان تزئین و ساختار» از فرنیاز ذاکر در گالری باروینسکی