حسی از یک فضا

5 - 16 مهر 1398

بهرو باقری

گزاره

مجموعه‌ی حاضر شامل تصاويرى خيالى و گاه آشنا از تكه‌های شهر و نمادهاى آن است. اين نقاشى‌ها تلاشى در تصویرساختن روح و جان فضاى پيرامون هنرمند و بازپرورى حسى از محيط اطراف او هستند. مكان‌هايى مغشوش، با اجزايى نابه‌جا و ناهمگون در چيدمانى از نشانه‌هاى تكرارشونده؛ هم‌چون گنبد و اشكال گنبدى؛ ماشين و موتور، برج ميلاد، چشم‌انداز خفيفى از البرز، جرثقيل، كانال‌هاى كولر و… همه با حسى از به‌هم‌ريختگى و نا‌‌تمامى، سرعت، تناقض و تغيير؛ و دركى از امنيت، سرخوشى و زيبايى همراه هستند. زيبايى و امنيت از جنس آن‌چه مرسوم است و حسى از بودن در كنجى امن برای هنرمند؛ مانند خانه‌اى كه به آن خو کرده؛ حسى مكرر، منظم و پايدار.