رزونانس

31 تیر - 11 مرداد 1401

گزاره

گالری اُ نمایشی از آثار عکس ثنا احمدی‌زاده (م. ۱۳۶۷ شوش)، ساعده دوست‌بخیر (م. ۱۳۶۵ تهران)، شیما راستین (م. ۱۳۷۱ اراک)، سارا عباس‌نژاد (م. ۱۳۶۲ اهواز)، زهرا مطلبی (م. ۱۳۷۷ اصفهان) را برگزار می‌کند.

«رزونانس» نمايشى گروهى از آثار پنج عکاس است که طی سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ به طور مجزا کار شده‌اند. در این تجربه‌ی جمعی با جدا شدن عکس‌ها از بستر خود و حذف نیت هنرمند، موضوع مرکزی هر مجموعه به حاشیه رفته و حرکت ناشی از این جابجایی به عنوان مسیر اصلی بیان و مواجهه، در نظر گرفته شده ‌است. همچنین  از مدیوم عکاسی که همواره رونوشتی بوده از واقعیت، این‌بار برای جدال با آن، ایجاد اختلال در روایت و از نو ساختنش استفاده شده ‌است.