زندگی‌نامه

مینو عمادی (م. ۱۳۶۳ تهران) فارغ‌ التحصیل رشته نقاشی از دانشگاه الزهرا تهران است. او در پروسه‌ی کاری خود با به چالش کشیدن قوانین اساسی و متعارف همچون نیروی‌جاذبه، جهت، پرسپکتیو، عمق و بعد، در تلاش برای ساختن تصویری مستقل، خودبسنده و خود ارجاع از این جهان است. هنرمند با به کار بستن «گرید» در ایجاد تصاویر، زمینه را برای بازتعریف این مفاهیم در مرزی میان انتزاع و فیگوراسیون مهیا می‌کند. او در مجموعه‌ی اخیر خود با حذف و تغییر تمامی رفتارها و بافت‌های نقاشانه و با استفاده از مضامین تکرار شونده در تاریخ هنر، زبان تصویری منحصر به فردی ایجاد می‌کند که دارای ساختاری مستقیم، مستحکم و گرافیکی است، و در عین حال روان و پویا است. مینو عمادی از سال ۱۳۸۲ در نمایش‌های متعددی در ایران و خارج از کشور شرکت کرده است.

گزیده آثار