گزارش سالانه آبان ۱۳۹۷-۱۳۹۸

نوامبر 27, 2019

گالری اُ پنجمین سال فعالیت خود را جشن گرفت! فهرست کامل از نمایشگاه‌های برگزار شده در طول سال گذشته با عکس‌های مربوط از آثار نمایش داده شده در فضای گالری به همراه سایر فعالیت‌های ما.

گزارش سالانه آبان ۱۳۹۶-۱۳۹۷

نوامبر 14, 2018

چهارمین سال فعالیت گالری اُ. فهرست کامل از نمایشگاه‌های برگزار شده در طول سال گذشته با عکس‌های مربوط از آثار نمایش داده شده در فضای گالری به همراه سایر فعالیت‌های ما.

پاپ آپ شماره‌ی 1 – شیراز

اكتبر 24, 2018

گالری اُ در سال ١٣٩٦ به هدف رشد هنرمندان جوان و نوظهور، و همچنين طراحی پروژه‌هايی با هنرمندانی پيشتاز، تأسيس شد. همكاری با كيوريتورها و روشن فكرانی صاحب نظر در اين زمينه، گالری اُ را برای ارائه كردن نمايش‌هايی متمايز؛ ...

گزارش سالانه آبان ۱۳۹۵ – ۱۳۹۶

نوامبر 14, 2017

سومین سال فعالیت گالری اُ. فهرست کامل از نمایشگاه‌های برگزار شده در طول سال گذشته با عکس‌های مربوط از آثار نمایش داده شده در فضای گالری به همراه بخش‌هایی از نقدهای در خور توجه و سایر فعالیتهای ما

گزارش سالانه آبان ۱۳۹۴ – ۱۳۹۵

نوامبر 13, 2016

دومین سال فعالیت گالری اُ. فهرست کامل از نمایشگاه‌های برگزار شده در طول سال گذشته با عکس‌های مربوط از آثار نمایش داده شده در فضای گالری به همراه بخش‌هایی از نقدهای در خور توجه و سایر فعالیتهای ما

نخستین دوره‌ی ۳ در ۳

ژوئن 20, 2016

"سه در سه" عنوان پروژه‌ای از گالری اُ ست که با هدف معرفی هنرمندان جوان و مستعد نخستین دوره‌ی خود را تابستان امسال برگزار می‌کند. این برنامه شامل ۵ نمایشگاه و هر نمایشگاه شامل ۳ نمایشگاه انفرادی است که هریک ...

علی نصیر

آوریل 26, 2016

مجموعه‌ای از طراحی‌های هنرمند منتشر شده توسط گالری اُ و علی نصیر به مناسبت نمایشگاه هنرمند در اردیبهشت ۱۳۹۵

گزارش سالانه آبان ۱۳۹۴-۱۳۹۳

نوامبر 14, 2015

نخستین سال فعالیت گالری اُ.  فهرست کامل از نمایشگاه‌های برگزار شده در طول سال گذشته با عکس‌های مربوط از آثار نمایش داده شده در فضای گالری به همراه بخش‌هایی از نقدهای در خور  توجه و سایر ...