کیوریتور کیست؟

فوریه 22, 2017

اخبار گالری

کیوریتور کیست؟‌ در ایران، گالری‌های خصوصی تقریبا تنها نمونه‌ی فعال از فضای نمایشگاهی‌اند. یک سیستم سازمانی غیر انتفاعی معاصر و همچنین مطالعات درباره‌ی نمایشگاه‌گردانی (curating) بسیار نایاب است. هنری که به سختی فروش می‌رود (اگر فروخته ...