سپنج

گزیده آثار

اطلاعیه

 

مکان‌ها از تاثیرگذارترین موضوعات در زندگی‌ام هستند.

از دوران کودکی، نقل مکان‌های مختلف از شهری به شهر دیگر و در سال‌های اخیر از خانه‌ای به خانه‌ی دیگر باعث اهمیت این موضوع شده است.

مواجه شدن با مکان جدید، سعی در ایجاد ارتباط، پذیرش آن، ساکن شدن و بعد از مدتی ترک کردن.

تکرار این رفتار، برایم یادآور مکان‌های موقتی است که تنها برای مدتی کوتاه سقف‌هایشان استوار است و همیشگی نیست.

مجموعه‌ی سپنج شامل سقف‌هایی است که در برخی از آن‌ها چند لحظه و در بعضی چند ماه و یا چند سال زمانی را گذرانده‌ام.

سپنج: خانه‌ی موقتی، پناهگاه موقتی، استراحتگاه موقتی.