رد و سقف

اطلاعیه

گالری اُ نمایشی از آثار چاپ و چیدمان اِوا گروتام (م. ۱۳۳۰ فُدت﴾ و هربرت اوگن ویگاند (م. ۱۳۳۴ دوسلدرف﴾ با عنوان “رد و سقف” برگزار می‌کند.

مدت نسبتا زیادی است که ارتباطات، سوتفاهم‌ها و جذابیت‌های ناشی از آن، برای من اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است. و به همین ترتیب میل ناگزیر ما به ناتوانی در تفسیر و درک هرچیزی که شبیه به رمز است.
تمرکز من در آثار این نمایش بر روی ارتباطات و تلاش برای برقراری آن‌ها است.
لوح‌ها دعوتی‌ست از ما برای تفسیر. به تصویر کشیدن و بازی با رمزگشایی، تلاشی برای ثبت پدیده‌ی درک نشانه‌ها.
-هربرت اوگن ویگاند

من در روند کار خود، ابتدا به تصویر مربوط به ساختارها، نقوش و الگوهای هندسی موجود در معماری و الگوهای عمومی پارچه‌های دست‌باف نگاه ‌می‌کنم. تمرکز من بر ارتقا و از آن خود کردن آن‌ها در شکل‌های دیگر است: قرض گرفتن از عناصر بیان فرهنگی یک گروهی توسط گروهی دیگر. انگیزه‌ی اولیه‌ی چاپ‌های این مجموعه از ساختارهای پیچیده‌ی تزئینی سقف‌ها در کتاب‌های مربوط به معماری مساجد در ایران برای من به‌دست آمد. من معتقدم افسون این نقوش در من از زمانی که دختر کوچکی بودم شروع شد؛ هنگامی که پدرم خطکشی را به من هدیه داد.
-اِوا گروتام