استراحت سخت

گزیده آثار

اطلاعیه

هم : معلوم نیست (مکث). انگار ته کشیده‌ام (مکث) کوشش خلاقه‌ی طولانی خسته‌ام کرده (مکث) کاش می‌توانستم این تن را بکشانم کنار دریا یک بالش شنی برای خودم درست می‌کردم . مد هم می‌آمد.
از نمایشنامه‌ی دست آخر
نوشته سامؤل بکت
ترجمه‌ی نجف دریابندری