فهرست ۲ – روی کاغذ

تاریخ

۲۰ اسفند  -  ۱۴ فروردین ۱۳۹۶


هنرمندان

اطلاعیه

نمایشگاه حاضر تنها با کمک اشکان صانعی و سخاوت‌مندی فریدون آو ممکن شد. نمایشگاه «فهرست – روی کاغذ» نه بر اساس رسانه‌ی هنری یا دوره‌ی تاریخی بلکه با هویت آثار و اساس ماده‌ای که اثر هنری روی آن خلق شده است، تعریف می‌شود. خوشبختانه این، امکان‌ انتخاب را گسترش داد.  این گزیده‌ای‌ است که به نمایش درآمده: مجموعه‌ای از آثار روی کاغذ است که ما با ارزش یافتیم.
سن هنرمندان، سبک‌های متفاوت هنری و بازه‌ی قابل توجه قیمت‌ها، همه، باعث تجربه‌ا‌ی غیر قابل پیش‌بینی و هیجان انگیز برای مجموعه‌داران و مخاطبان شده‌ است.
اگرچه ما هیچگاه طرفدار ازدحام نبوده‌ایم، مختصر کردن فهرست هنرمندان بیش از این امکان‌پذیر نبود.
لذت‌بخش‌ترین قسمت این نمایشگاه در کشف تک‌تک آثار برجسته است و امیدواریم این تجربه را با تمرکز بر طراحی و آثار روی کاغذ تا سال‌ها بتوانیم ادامه دهیم.