جستجو

تاریخ

۱۳ آذر  -  ۲۵ آذر ۱۳۹۴


هنرمند

فرزین راه‌نشین

اطلاعیه

گالرى اُ مجموعه‌اى از طراحى‌ها، چاپ‌هاى دستى و نقاشى‌هاى فرزين راه‌نشين با عنوان “جستجو” را به نمايش مى‌گزارد. در آثار راه‌نشين كنكاشى دايمى ميان مرگ و زندگى، ساخت و تخريب، انتزاع و واقع‌نمايى وجود دارد. او در تلاش است با پرداختن به دگرگونى انسان‌ها در زمان گذشته، حال و آينده، ترديدها و اميدهايش را بيان كند و بااينكه در بسيارى از كارها ارجاعش به دنياى واقعى و بيرونيست و تصويرگر خود و اطرافيانش است، اما بداه و شعر از ويژگى اصلى آثار اوست. در واقع راه‌نشين در تصاويرش سعى دارد تا به خيال‌پردازى در مورد آنچه هست و آنچه بايد باشد بپردازد، پرده‌ى ميان ظاهر و باطن را بردارد و به واقعيت به ديده‌ى شک نگاه كند.