از تضاد تا هماهنگی (به انتخاب کاوه نجم‌آبادی)

گزیده آثار

اطلاعیه

دنیای ذهنی هنرمند، دنیایی شخصی‌ست و راهیابی به این ذهنیت تا اندازه‌ای دشوار است.
به همین علت، معمولا کم‌تر می‌بینیم هنرمندان بطور مشترک اثری ارائه دهند و آن تعداد هم که آثار مشترک ارائه می‌دهند، شاهد آن هستیم که همواره سایه‌ی ذهنیت هنرمندی سنگین‌تر می‌باشد، تا آن‌جا که حتی می‌توانیم تصور نماییم اثر ارائه شده، اثر هنرمندی است که ذهنیت‌اش غالب بر اثر می‌باشد.
هدف از برگزاری این نمایش، مشاهده‌ی تضادها و هماهنگی‌های دنیای ذهنی سه هنرمند جوان می‌باشد. تضاد ذهنیت در زمانی که هریک به تنهایی اثری خلق می‌نمایند و هماهنگی در زمانی که هر سه نفر تصمیم بر خلق یک اثر مشترک می‌گیرند. هماهنگی‌ای که نتیجه‌ی گفتگویی بلند مدت با به اشتراک گذاری و بیان ذهنیت شخصی یکایک آن‌ها با یکدیگر میسر گشته.

-کاوه نجم‌آبادی