بیم و امید

گزیده آثار

اطلاعیه

مجموعه‌ی پیش رو کوششی است در راستای فهم صحیح‌تر و تکمیل تجربیات سمیرا کربلایی در عرصه‌ی نقاشی. آثار دو مجموعه‌ی قبلی نیز فارغ از حضور رنگ شکل گرفت؛ اما در این مجموعه، درک فضای تصویر، اهمیت ساختارمندی تصویر و نهایتا استوار کردن ساختار تصویر بر یک هندسه‌ی پنهان، چالش اصلی کار برای هنرمند بوده است. اضافه کردن لایه‌های متعدد در تصویر با بهره‌بردن از تنوع خاکستری‌ها شکل گرفت و در کل، آنچه حاصل شده، وی را در امر مداخله در تصویر جسورتر کرده و مسیر را برای شناخت و توسعه امکانات تصویر روشن‌تر نموده است. درگیری و تلاش برای فهم عمیق‌تر “‌زبان تصویر” اصلی‌ترین مسئله‌ی ‌کنونی سمیرا کربلایی است.