نقاشی‌ها و طراحی‌ها ۱۳۹۸-۱۳۹۶

گزیده آثار

اطلاعیه

گالری اُ با افتخار مجموعه‌ای از طراحی‌ها و نقاشی‌های علی نصیر (م. ۱۳۳۰ تهران) را به نمایش می‌گذارد.این نمایش، سومین نمایش هنرمند با گالری و شامل منتخبی از آثار وی از سال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ است.
استفاده از تضاد عناصر شکل‌گرا و انتزاعی و ایجاد فضاهای چندمتنی و چندمعنایی، وجه غالب نقاشی‌های نصیر از سال‌های دور تا به امروز بوده است. در مجموعه‌ی اخیر غیاب یا حضور نامحسوس و ناپیدای انسان، برای علی نصیر تجربه‌ای جدید است که تمام مشخصات کارهای گذشته و تعامل با آن‌ها را داراست؛ با این تفاوت که در مجموعه‌ی اخیر وی با حذف فیگورها یا حضور سایه‌وار آن سعی بر تکیه و تاکید بیشتر بر فرم و رنگ‌بندی، ضربه‌های قلم‌مو و عمل “نقاشانه” دارد.