کوچه‌ها

تاریخ

۱۲ تیر  -  ۲۴ تیر ۱۳۹۴


هنرمندان

ثمیلا امیرابراهیمی مهدی چیت‌ساز زهرا قراخانی

اطلاعیه

کوچه هنوز از عناصر تشکیل دهنده­ی هر شهر است؛ فضایی میان خانه و خیابان. به این ترتیب، کوچه مرزی است میان امر کاملا خصوصی و امر کاملا عمومی. در نمایشگاه «کوچه ها» به انتخاب بهزاد نژادقنبر ۱۷ نقاشی از چهار هنرمند گرد هم آمده­اند تا کوچه­های مختلف ایران، نگاه و سبک خاص هر نقاش را با تکه­ای از تجربه­ی زیسته او گره بزند.

ثمیلا امیرابراهیمی (م. ۱۳۲۹،تهران)، از معدود هنرمندانی که تجربه­ی سالها نقاشی از شهرها و کوچهها را در کارنامهی خود دارد، با نمایشی خیال­گونه از کوچه­های یزد و دماوند، به کوچه منزلتی اسرارآمیز بخشیده است و همچون بسیاری از دیگر کارهایش، کوچه­های او از بیگانگی و غربت انسان در شهر حکایت می­کنند. کوچه همچون راز.

در نقاشی­های زهرا قراخانی(م.۱۳۵۹، اصفهان) از کوچههای اصفهان اما، جزییات کوچه و نشانه­های حضور انسان حفظ می­شوند تا ضمن ثبت واقعگرایانه­­ی کوچه، از امر واقع هولناکی نیز خبر دهند: کوچه همچون مکانی مدرن برای آسایشی حقیر و شکننده.

مهدی چیتساز (م.۱۳۵۲،قزوین) از سویی دیگر کوچههای قدیمی و بافت در حال زوال شهر قزوین را موضوع کارش قرار داده است. رنگ­های گرم و کوچه­های معوج او ناگزیر هجوم خاطره و اشتیاق به جاودان ساختن امر در حال زوال را همراه می­آورند. کوچه همچون پیکری در حال مرگ.

در نهایت حمید امامی(م. ۱۳۵۲،مشهد) با حذف جزییات واقعی و با پرداخت وسواس­آمیز نورها٬ سایهها و فرمها کوچههایی از شهر مشهد را نقاشی کرده است؛ کوچه­هایی که ضمن انتقال حال و هوای خاص شهرشان، با طفره رفتن از جزییات، به ایده­ی کلی«کوچه» به عنوان جایی میان خانه و خیابان، میان سکون و گذر تجسم بخشیده­اند. در کوچه­های او هنوز می­توان لختی سکنی گزید.