نمایشگاه‌های فعلی

مطالعه در سطح

مونا آقابابایی

مسیر تحول هنرهای تجسمی معاصر ایران در فاصله زمانی انقلاب 57 تا مدت‌ها (صرف‌نظر از فعالیت هنرمندان با‌سابقه)، غیر متوالی، گسسته و از همین رو ...

نمایشگاه‌های گذشته

بیم و امید

سمیرا کربلایی
۲۴ خرداد - ۴ تیر ۱۳۹۸

استراحت سخت

آرش فشارکی
۲۴ خرداد - ۴ تیر ۱۳۹۸

کوه، کوه است

مصطفی فرج‌آبادی
۲۴ خرداد - ۴ تیر ۱۳۹۸

واید شات

داریوش حسینی
۲۴ خرداد - ۴ تیر ۱۳۹۸

رد و سقف

نمایشگاه گروهی
۲۴ اسفند - ۱۲ فروردین ۱۳۹۸

فهرست ۳ / بایگانی به شکل دفتر و کتاب هنرمند

نمایشگاه گروهی
۲۶ بهمن - ۸ اسفند ۱۳۹۷

واحه

کلثوم صالحی
۲۴ خرداد - ۴ تیر ۱۳۹۸

امیر مخبر

امیر مخبر
۲۴ خرداد - ۴ تیر ۱۳۹۸

لهجه‌ی خط

مریم عیوضی
۲۴ خرداد - ۴ تیر ۱۳۹۸

مونا امت‌علی

مونا امت‌‌علی
۲۴ خرداد - ۴ تیر ۱۳۹۸

شعر در نقاشی

شیده تامی
۲۴ خرداد - ۴ تیر ۱۳۹۸

باغ سکوت

شکوفه فلاح
۲۴ خرداد - ۴ تیر ۱۳۹۸

هندسه‌ی کُل

امیرحسین بی‌پروا
۲۴ خرداد - ۴ تیر ۱۳۹۸

نقطه‌ی کور

حامد سوداچی
۲۴ خرداد - ۴ تیر ۱۳۹۸

عکس‌های جدید

محمدرضا میرزایی
۲۴ خرداد - ۴ تیر ۱۳۹۸

جغرافیای انقضا

هوفر حقیقی
۲۴ خرداد - ۴ تیر ۱۳۹۸

اکولوکیشن

سینا برومندی
۲۴ خرداد - ۴ تیر ۱۳۹۸

سمتِ خاموش

محمد خلیلی
۲۴ خرداد - ۴ تیر ۱۳۹۸

غریبان در بهشت

۲۵ اسفند - ۱۴ فروردین ۱۳۹۷

بدون عنوان

سیاوش طلایی
۲۴ خرداد - ۴ تیر ۱۳۹۸

بدون عنوان

علی نصیر
۲۴ خرداد - ۴ تیر ۱۳۹۸

(۲) سه در سه

نمایشگاه گروهی
۲۰ مرداد - ۳۰ مرداد ۱۳۹۶

سه در سه (۱)

نمایشگاه گروهی
۶ مرداد - ۱۷ مرداد ۱۳۹۶

قطعه ۴۱

امین طلاچیان
۲۴ خرداد - ۴ تیر ۱۳۹۸

دروغ و آشفتگی

مصطفی حمیدی
۲۴ خرداد - ۴ تیر ۱۳۹۸

نخ ناکوک

زهرا ایمانی
۲۴ خرداد - ۴ تیر ۱۳۹۸

بدون عنوان

امید بازماندگان
۲۴ خرداد - ۴ تیر ۱۳۹۸

زمین

نیلوفر لهراسبی
۲۴ خرداد - ۴ تیر ۱۳۹۸

صدای خارج از قاب

شیرین محمد
۲۴ خرداد - ۴ تیر ۱۳۹۸

فهرست ۲ – روی کاغذ

نمایشگاه گروهی
۲۰ اسفند - ۱۴ فروردین ۱۳۹۶

وقفه

زهرا قراخانی
۲۴ خرداد - ۴ تیر ۱۳۹۸

ضمیمه‌های سرگردان

غزال خطیبی
۲۴ خرداد - ۴ تیر ۱۳۹۸

بدون عنوان

مونا امت‌‌علی
۲۴ خرداد - ۴ تیر ۱۳۹۸

شکل روان شکل دورو

شیرین صباحی
۲۴ خرداد - ۴ تیر ۱۳۹۸

تصویری از خود

نمایشگاه گروهی
۱۹ آذر - ۳۰ آذر ۱۳۹۵

جزر و مد

شیده تامی
۲۴ خرداد - ۴ تیر ۱۳۹۸

غلبه

علیرضا چلیپا
۲۴ خرداد - ۴ تیر ۱۳۹۸

سیاه و سفید

سمیرا کربلایی
۲۴ خرداد - ۴ تیر ۱۳۹۸

بدون عنوان

آرمین ابراهیمی
۲۴ خرداد - ۴ تیر ۱۳۹۸

میدان غار

حامد سوداچی
۲۴ خرداد - ۴ تیر ۱۳۹۸

انتقال به سرخ

سینا برومندی
۲۴ خرداد - ۴ تیر ۱۳۹۸

سه در سه (۵)

نمایشگاه گروهی
۲۹ مرداد - ۹ شهریور ۱۳۹۵

سه در سه (۴)

نمایشگاه گروهی
۱۵ مرداد - ۲۵ مرداد ۱۳۹۵

سه در سه (۳)

نمایشگاه گروهی
۱ مرداد - ۱۲ مرداد ۱۳۹۵

سه در سه (۲)

نمایشگاه گروهی
۱۸ تیر - ۲۹ تیر ۱۳۹۵

سه در سه (۱)

نمایشگاه گروهی
۴ تیر - ۱۵ تیر ۱۳۹۵

آخر بازی

مهدی درویشی
۲۴ خرداد - ۴ تیر ۱۳۹۸

تئاتر صامت

علی نصیر
۲۴ خرداد - ۴ تیر ۱۳۹۸

آرام گاه

حمیدرضا امامی
۲۴ خرداد - ۴ تیر ۱۳۹۸

نقشه

راضیه صدیقیان
۲۴ خرداد - ۴ تیر ۱۳۹۸

بی‌باک: موجی دیگر از هنرمندان ایرانی

نمایشگاه گروهی
۲۱ اسفند - ۱۵ فروردین ۱۳۹۵

بی‌خوابی

نمایشگاه گروهی
۳۰ بهمن - ۱۴ اسفند ۱۳۹۴

فان

مسعود حاج‌جعفری‌زاده
۲۴ خرداد - ۴ تیر ۱۳۹۸

بدون عنوان

کریم قانع
۲۴ خرداد - ۴ تیر ۱۳۹۸

مزرعه حیوانات

کیانا غیایی
۲۴ خرداد - ۴ تیر ۱۳۹۸

هبوط متبرک

سهیل مختار
۲۴ خرداد - ۴ تیر ۱۳۹۸

جستجو

فرزین راه‌نشین
۲۴ خرداد - ۴ تیر ۱۳۹۸

سیم‌کشی روکار

ژینوس تقی‌زاده
۲۴ خرداد - ۴ تیر ۱۳۹۸

مکان تهی

محمد خلیلی
۲۴ خرداد - ۴ تیر ۱۳۹۸

بازی‌ها

شهلا حسینی
۲۴ خرداد - ۴ تیر ۱۳۹۸

سرزمین هرز

کلثوم صالحی
۲۴ خرداد - ۴ تیر ۱۳۹۸

فهرست – در لحظات اخیر طراحی ایران

نمایشگاه گروهی
۶ شهریور - ۱۸ شهریور ۱۳۹۴

نمایش نمایش نمایش

علی میرعظیمی
۲۴ خرداد - ۴ تیر ۱۳۹۸

بدون عنوان

امین شجاعی
۲۴ خرداد - ۴ تیر ۱۳۹۸

کوچه‌ها

نمایشگاه گروهی
۱۲ تیر - ۲۴ تیر ۱۳۹۴

بدون عنوان

امیر کریمی
۲۴ خرداد - ۴ تیر ۱۳۹۸

بدون عنوان

امید بازماندگان
۲۴ خرداد - ۴ تیر ۱۳۹۸

بدون عنوان

مونا امت‌‌علی
۲۴ خرداد - ۴ تیر ۱۳۹۸

تاکسیدرمی

۱۹ دی - ۱۳ بهمن ۱۳۹۳

افق رویداد

الهام یزدانیان
۲۴ خرداد - ۴ تیر ۱۳۹۸

بدون عنوان

امید مشکسار
۲۴ خرداد - ۴ تیر ۱۳۹۸