نقد زروان روح‌بخشان درباره‌ی نمایشگاه افشین چیذری در گالری اُ