باد هرجا بخواهد می‌وزد

تاریخ

۲ آذر  -  ۱۴ آذر ۱۳۹۷


هنرمند

اشکان صانعی

گزیده آثار

اطلاعیه

در این نمایش مجموعه‌ای از آثار روی کاغذ اشکان که در سه سال گذشته خلق شده‌اند به روی دیوار خواهند رفت. همچنین او در این نمایش با در نظر گرفتن مختصات گالری، چیدمان مکان محوری نیز ارائه خواهد کرد. کارهای روی کاغذ صانعی در ادامه‌ی مجموعه‌ی قبلی وی، به فرآیند کاستن به عنوان اصلی‌ترین رفتار در ساخت آثارش اشاره می‌کند. مینیمالیسمی که صانعی از رابرت برسون فیلمساز وام می‌گیرد؛ که خلاقیت ما نه در جمع کردن که در کسر کردن است. کاستن مدام برای او استعاره‌ای از مفهوم گذر زمان است که موجب کمرنگ شدن و تحلیل تدریجی چیزها می‌شود.