غلبه

تاریخ

۱۴ آبان  -  ۲۵ آبان ۱۳۹۵


هنرمند

علیرضا چلیپا

اطلاعیه

گالری اُ نمایشی از آخرین نقاشی‌های علیرضا چلیپا (م. ۱۳۶۳،‌شیراز) با عنوان «غلبه» برگزار می‌کند.

غلبـــه

.  .  . عینهو خمِ تیزی گرفته‌ی قناره که گیر کند؛ زمان که کند می‌شود و کـــش می‌آید و غلیظ می‌شود و … می‌ایستد . دیده ، که تار می‌شود و نم می‌گیرد و برق می‌زند از غلبـــه‌ی انتظاری غلیظ و کشدار ، بی‌قرارِ لحظه‌ای پیش از آن رویداد است. رویدادی که بر بازدم پرتکرارش غلبه کرده …

—علیرضا چلیپا

پی‌نوشت : غلبه دیدگاهی‌ست معطوف به آن هویتی که سعی در تصویر کردن لحظه‌ای ساکن پیش از یک رویداد را دارد . لحظه‌ای که ماندگارترین تصویر را برای همه‌ی آدم‌ها هنگام یادآوری به وقت باز تعریفش تداعی می‌کند.