نمایشگاه گروهی
گشایش: ۲۹ بهمن ۱۳۹۵

هزار دستان، نمایش سه پروژه‌ی بین المللی تبادل چاپ دستی
۱. منشا نور – به انتخاب لئو رودریگز و مهدی درویشی
۲. زبان مشترک – به انتخاب رایان اُمالی و مهدی درویشی
۳. پروژه‌ی بین‌المللی مزوتینت – به انتخاب لیندا ویتنی و مهدی درویشی