اینجا خانه‌ی من است.

گشایش

۱۷ فروردین ۱۳۹۷


هنرمند

حمیدرضا امامی

گزیده آثار

اطلاعیه

گالری اُ نمایش دوم حمیدرضا امامی (م. ۱۳۵۲ مشهد) را با عنوان «اینجا خانه‌ی من است.» برگزار می‌کند.