افق رویداد

تاریخ

۲۱ آذر  -  ۱۵ دی ۱۳۹۳


هنرمند

الهام یزدانیان

اطلاعیه

۲۱ آذر۱۵ دی ۱۳۹۳

نمایشگاه پیش­رو با عنوانافق رویدادشامل ۶ نقاشی و ۹ طراحی از الهام یزدانیان است. مجموعه­ی آثار او به واسطه­ى تحصيلات اوليه­اش در زمينه­ى معمارى ساختارى معمارگونه دارند، با این وجود شاعرانگى نقاش در تمام آن­ها احساس مى­شود. طاق­ها يادآور بناهاى ايرانى و شرقى­اند اما نحوه­ى کنش نقاش به سنت هنری اروپایی و غربى نزديک است. پالت رنگى او محدود و فضاهاى خلق شده عمدتا تاريک با منبع­هاى نورى نامشخص هستند. تقابل بين نور و تاريكى اساس تصاویر الهام يزدانيان است، هرچند تاريكی نقش چشمگيرتری را بازی می­کند و رمزآلودگي حاصل از اين تقابل، بازگو کننده­ی اين دیدگاه لويی كان معمار و فيلسوف آمريكايی است كه اعتقاد دارد: “حتى فضايی كه به طور كلى تاريک در نظر گرفته مى­شود، براى اينكه به ما بگويد ميزان تاريكى واقعا چقدر است بايد از چند چشمه­ی اسرار آميز نور بگيرد.”  

در تعدادی از آثار یزدانیان بافت­هایی دیده می­شود که آگاهانه تخریب شده­اند. رد باقیمانده از این روند ساخت و تخريب بيانگر جستجو و كنكاشِ او براى رسيدن به حال مورد نظر است. تیرک­های بین دو دیوار، میله­ی بین دو چرخ، ردیف آجرهای دیوار و به طور کلی خط­ اشاره­ایاستبه

فاصله­ که گاهی با رنگ طلایی ترسیم شده ­است.

هرچند نشانه­هايى از حضور آدم­ها را می­توان در دالان­ها، اتاق­ها و برروی پله­ها دنبال کرد، انسان­ها در تصاوير او غایبند. چرخ، عنصری تکرار شونده در کارهای یزدانیان است و معنای نمادين آن كه بر پويايى، حركت و زندگی تاكيد می­كند در تضاد با این فضاهای ساكت و ساكن است. با این­ وجود، راهروها و گذرگاه­ها وسوسه­ى راه افتادن، پرسه زدن و شناختن اين مكان­ها را در بيننده ايجاد مى­كند. در حقیقت نقاشى­ها و طراحى­های به نمایش درآمده، سرشار از دوگانه­ها هستند. دو گانه­هاى نور و تاريكى، شرق و غرب، ساخت و تخريب، حضور و غياب، آگاهى و بى­خبرى، حركت و سكون شخصيت آثارِ این نمایشگاه را تعريف می­كنند.