فان

تاریخ

۱۶ بهمن  -  ۲۸ بهمن ۱۳۹۴


هنرمند

مسعود حاج‌جعفری‌زاده

اطلاعیه

گالرى اُ مجموعه‌اى از آثار عكاسى مسعود حاج‌جعفری‌زاده با عنوان فان (Ephemera) را به نمايش مى‌گذارد.
براى هر عكاس، عكاسى فرآيندی است كه همواره ميل به جاودانگى در آن خودنمايى مى‌كند. در واقع در ذات عكاسى ردپايى از تلاش انسان براى جاودانگى وجود دارد، در حالى كه خود عكس كه قرار است انسان را جاودانه كند، مانند هر چيز ديگری ميراست.
عكس‌هاى اين مجموعه از میان نگاتیوهایی که حاج‌جعفرى‌زاده در تابستان سال ١٣٨٠ در کشورهای ایتالیا، آلمان و اتریش عکاسی کرده و سه سال بعد در اثر نشت  فاضلاب (حدود ٢٠٠٠ فریم) دچار آسیب جدی گشته، برگزیده‌ شده‌اند.
این حادثه‌ی ویران ‌کننده، تا مدت‌ها دل‌مشغولى اصلى هنرمند در باب ماهیت عکاسی بوده‌است. از این منظر، تجربه‌ی عكاس در این مجموعه یادآور تلاش برای جاودانگی، به دست آوردن و از دست دادن در اثر تمدن، و زایش موجودی نو از میان ویرانه‌های این رویا و نهایتا دستیابی دوباره است.