نقطه‌ی کور

گزیده آثار

اطلاعیه

حامد سوداچی
نقطه‌ی کور
26 مرداد – 7 شهریور

نمایشگاه نقطه‌ی کور* روایتی است از جنگ سوریه، ثبت مستند تصاویر کودکان، آوارگان و بقایای به جای مانده‌ی شهرهای البوکمال، دمشق و حلب در مدت زمان دو ماه.

* نقطه‌ی کور منطقه‌ای است که در فاصله‌ی برد سلاح‌ها قرار دارد ولی به سبب وجود عوارض و موانع و وضعیت خاص زمین دیده نمی‌شود.