سیاه و سفید

تاریخ

۳۰ مهر  -  ۱۱ آبان ۱۳۹۵


هنرمند

سمیرا کربلایی

اطلاعیه

گالری اُ نمایشی از آخرین آثار سمیرا کربلایی (م. ۱۳۵۸، تهران)، با عنوان «سیاه و سفید» برگزار می‌کند. این مجموعه حاصل بیان طراحانه، توان متاثرکننده و بداهگی نقاشی با زغال و کلاژ  است. هنرمند در این مجموعه با طیف وسیعی از اشکال بیانِ بصریِ این تکنیک درگیر شده: از لطیف‌ترین تا خشن‌ترین سطوح و از قطعی‌ترین تا مبهم‌ترین خطوط. مجموعه‌ی این عوامل بستر مناسبی بوده است برای جولان برداشت‌های ذهنی و تفسیرهای به پایان نرسیده از اموری که تجربه‌ی زندگی روزمر‌ه‌ی هر کسی را شکل می‌دهد.
برایند این روابط موجب پدیدآمدن کیفیتی زیباشناختی شده که حاصل درهم‌‌آمیزی و یکپارچه شدن دریافت‌های تکه‌تکه به وحدتی است که معنایی را به شکل ضمنی بیان می‌کند. 
شاید بهترین ارمغان این مجموعه حضور نابهنگام امر اتفاقی در شکل‌گیری بیان عاطفی تصویر باشد.