مزرعه حیوانات

تاریخ

۱۸ دی  -  ۳۰ دی ۱۳۹۴


هنرمند

کیانا غیایی

اطلاعیه

آخرالزمانی در شیشه‌ها

آثاراخیر کیانا غیایی آدم‌ها را درون شیشه‌ها و آکواریوم‌هایی نشان می‌دهد که عناصر نامتجانسی مانند ناوها و هلیکوپترهای جنگی ،لاشخورها و کلاغ‌ها و خوک‌ها و عروسک‌ها و اشیا در همجواری با آنان دیده می‌شود. ارجاع غیایی به کتاب ۱۹۸۴ و قلعه‌ی حیوانات جرج اورول است اما از این فراتر جهان این نقاشی‌ها، جهانیکارنوالی شده و چند پاره است که به شرایط پچیده و دهشت‌بار اکنون اشاره دارد. شیشه‌ها هم آدم‌ها ومجسمه‌های غیایی را ایزوله و غیر قابل دسترس کرده‌اند و هم آن‌ها را شناور و غرق شده نشان می‌دهد.  آب‌هاهم تطهیر کننده‌اند و هم جدا کننده و کشنده آثار غیایی یاد آوری می‌کنند که تا چه اندازه، همه چیز در جهان ما غیر واقعی و دهشت‌بار و هم‌زمان طنزآمیز به نظر می‌رسد و نهیبی هستند برای اندیشه‌های بیدار.

بهنام کامرانی