نمایشگاه فعلی

۱۴ دی  -  ۲۶ دی ۱۳۹۷
تیپولوژی خطوط و حضور/عدم حضور رنگ در میان سایر مسائل

گالری اُ به مناسبت هفته‌ی هنر، نمایشی گروهی با عنوان "تیپولوژی خط و حضور یا عدم حضور رنگ درمیان سایر مسائل" برگزار می‌کند. این نمایش منتخبی از هنرمندان سه نسل: علی نصیر (م. ۱۳۳۱ تهران)، شهلا حسینی (م. ۱۳۳۳ تهران)، محمد خلیلی (م. ۱۳۵۰ تربت جام)، امید مشکسار (م. ...

نمایشگاه آینده

۲۸ دی  -  ۹ بهمن ۱۳۹۷
Amir Mokhber

نمایشگاه‌های گذشته