نمایشگاه فعلی

۲۲ تیر  -  ۹ مرداد ۱۳۹۷
عکس‌های جدید

محمدرضا میرزایی عکس‌های جدید چیزی که در نگاه نخست عکس‌های سومین نمایشگاه انفرادی محمدرضا میرزایی در گالری اُ را از سایر آثارش جدا می‌کند، تعدادی پرتره است. برخلاف آثار قبلی، اینجا چهره‌ها قابل تشخیصند. گاهی در عین صمیمیت به دوربین زل زده‌اند و حتی می‌خندند و گاهی نقطه دیگری ...

نمایشگاه آینده

۱۱ خرداد  -  ۵ تیر ۱۳۹۷
اکولوکیشن

خاموشی سیرن‌ها فرانتز کافکا ترجمه‌ی علی‌اصغر حداد

اثبات این مدعا که تمهیدات نه چندان کارآمد و چه‌بسا کودکانه هم می‌توانند مایه‌ی نجات شوند:

اولیس برای آنکه از افسون سیرن‌ها* در امان بماند، موم در گوش خود فرو کرد و دستور داد او را به دکل ...

نمایشگاه‌های گذشته